031-37737085-09131064724

باسکول توزین سیمان تعداد بازدید ‫:‬ 974 بازدید

گروه تولیدی صنعتی آژینه سپاهان باتوجه به نیاز مشتریان اقدام به طراحی و تولید  سیستم باسکول  توزین سیمان بروی مخلوط کن  ها نموده است .

این سیستم دارای دقت وحساسیت بالادر وزن کردن سیمان می باشد

این سیستم کنترل دقیق بروی مصرف مقدارسیمان دارد
ازالوده شدن و هدر رفتن سیمان درمحیط جلوگیری می کند

سهولت درافزایش سرعت تولید        

IMG_0535