031-37737085-09131064724

اسکرو تعداد بازدید ‫:‬ 1339 بازدید

اسکرو حلزونی  انتقال سیمان(هلیس)                                                                                                                                    

این دستگاه جهت انتقال سیمان از سیلوی ذخیره سیمان تا ایستگاه مرکزی بتن می باشد .

وتا زاویه های مختلف قابل نصب وراه اندازی است

دارای ابعاد ودبی های مختلف می باشد به شرح زیر:

اسکرو 6 اینچ با ظرفیت انتقال 400 کیلوسیمان دردقیقه

اسکرو 8 اینچ  با ظرفیت انتقال 650کیلو سیمان دردقیقه

اسکرو10اینچ با ظرفیت انتقال 750کیلو سیمان در دقیقه

نکته : همچنین این دستگاه جهت انتقال مواد در صنایع دیگر(گندم ،شکر،گچ و…) قابل کاربرد می باشد .

اسکرو

 

دستگاه بلوک زنی