031-37737085-09131064724

سیستم توزین سیمان(باسکول سیمان) تعداد بازدید ‫:‬ 774 بازدید

گروه تولیدی صنعتی آژینه سپاهان باتوجه به نیاز مشتریان اقدام به طراحی و تولید  سیستم باسکول  توزین سیمان بروی مخلوط کن  ها نموده است .

این سیستم دارای دقت وحساسیت بالادر وزن کردن سیمان می باشد

سهولت درافزایش سرعت تولید

این سیستم کنترل دقیق بروی مصرف مقدارسیمان دارد

ازالوده شدن و هدر رفتن سیمان درمحیط جلوگیری می کند

سیستم توزین سیمان

سیستم توزین سیمان

باسکول سیمان

باسکول سیمان