031-37737085-09131064724

ارتباطات تعداد بازدید ‫:‬ 271 بازدید

روابط عمومي و جايگاه آن در تعاملات اجتماعی

با گسترش ارتباطات ،دیگر اعمال وافکار انسانها ازیکدیگر پنهان نمانده و سازمانهایی موفق ترندکه دراین میان ابزار لازم برای برقراری روابط تنگاتنگ و منطقی با سایرین وخصوصا بانهادهایاجتماعی داشته باشند واین ابزار بتواند بارویکردی تفکرمدارانه چهره مناسب وقدرتمندی از ان سازمان را برای دیگران نشان دهد . لذا اینجاست که لزوم روابط عمومی برای چنین سازمانهاییاجتناب ناپذیر است تا بتواند بافعالیت درزمینه های تحقیقات ، ارتباطات وتبلیغات علمی همانند یک پل ارتباطی بین سازمان و افراد جامعه عمل نماید.

قرن حاضر را علاوه بر قرن تسخير فضا ،عصر اتم ، کامپيوتر، ليزر و غيره ناميده اند اما به عنوان شاخص ترین آنها، عصر ارتباطات هم نامگذاري گرديده است که دراین تفسیر دنیا شبيه دهکدهجهاني مي ماند که در اين حلقه ارتباطات انسانها بهم نزديک و افکار و اعمال انسانها و جمعيت ها ديگر از ديد و نظر يکديگر پنهان نيست .در قرآن کريم سوره مبارکه آل عمران در آيه شريفه۲۰۰   (يا ايها الذين آمنوا صبرو و صابرو و رابطو واتقوالله لعلکم تفلحون ) ضمن دعوت امت به برقراري رابطه اجتماعي ، داشتن شکيبايي و در پيش گرفتن تقواي الهي را براي رسيدن بهرستگاري و فلاح مورد تأکيد قرار داده است. موضوعي که امروزه به عنوان اخلاق در روابط عمومي به شکلي بسيار ناقص در مجامع روابط عمومي مطرح است دراين آيه شريفه با زيبايي هرچه تمامتر بيان و اشاره مي شود .
اينجاست که اهميت نقش روابط عمومي نمايان مي گردد نقشي که مبتني بر برداشتن حجاب غربت و بيگانگي و افشاندن عطر خوش آشنايي است و روابط عمومي ها مي توانند پل ارتباطبين افراد جامعه و سازمان ها باشند البته پل هايي که اگر مستحکم نباشند يقيناً بهره دهی و کارآيي لازم رانخواهد داشت.

دربین تعاریف متعددی که برای روابط عمومی ارائه شده، به2 مورد آن که معتبر تر است اشاره میکنیم:
1-    ((انجمن جهانی روابط عمومی IPRA)):
((بخشی ازوظایف مدیریت سازمان وعملی ممتد ،مدام وطرح ریزی شده است که ازطریق آن ، افراد و سازمانها میکوشند تا تفاهم وپشتیبانی کسانی را که با آنان سروکاردارند ،به دستآورند.
2-     ((دکتر نطقی1 پدر روابط عمومی ایران)):
((یکی از اعمال ازروی برنامه مدیریت است که باهدف کسب تفاهم ،تداوم وحفظ آن بین سازمان   وعامه با اطلاع رسانی به موقع وازروی برنامه وحصول اطمینان ازجذب اطلاعات(باروشهای علمی) صورت میگیرد ))

بنابر این میتوان گفت :
روابط عمومی عبارت است از انجام فعاليت هاي مستمر به منظور ارائه يك چهره مناسب و قدرتمند از سازمان در بين مردم.

امروزه از دانش و هنر روابط عمومي به عنوان يک نهاد شبه مدني در جهت تسهيل ارتباطات دو طرفه بين سازمانها و آحــاد مردم ياد مي شود و با پيچــيده تر شدن نظام اجتــماعي برضرورت،

1- مرحوم دکتر حمید نطقی متولد 1289 تبریز و بنیانگذار اولین روابط عمومی ایران در شرکت نفت در سال 1332 بود .

گسترش و توسعه اين علم و حرفه جديد بيش از پيش اتفاق نظر حاصل مي آيد تا آنجا که امروز کمتر نهادي يا سازماني خود را بي نياز از تشکيلات روابط عمومي مي بيند.

دنیای امروز دنياي ارتباطات است، در هر ثانيه ميليون ها واحد اطلاعاتي در سطح جهان رد و بدل  مي شود. از زماني که تحولات زندگي بشر سرعت گرفت ، نياز به اطلاعات و ارتباطات هرروز افزايش يافت و امروزه داشتن اطلاعات دقيق و به روز از نان شب هم براي مردم مهمتر است و هر که بيشتر بداند ، موفق تر است . ( دانايي=توانايي )
در یک سازمان پویا داشتن اطلاعات موثق ، دقيق و به موقع با توجه به هدف و ساختار ، بزرگ ترين سرمايه سازمان است و حيات آن سازمان به داشتن يک ارتباط دو سويه درون و برونسازماني و انجام تبليغات و کسب اطلاعات به روز و مفيد بستگي دارد و اين جاست که لزوم وجود روابط عمومي واقعي نمايان مي شود.در دنياي امروز که مرزهاي ارتباطات شکسته شده وانسان به دنبال کشف راهکارهاي مطلوب زيستن و نگرش جامعه مدار است، آموزه هاي علمي ما را به کنکاش و توجه درباره وضعيت چگونگي تعامل و برخورد بادیگران رهنمون مي سازد.بي شک يک سازمان و يا يک اداره نمي تواند خود را جزيره اي بي ارتباط فرض نمايد و از تکنولوژي و آورده هاي آن بي نياز و با آن بيگانه باشد. روابط عمومي بايد بر محور تفکر مداري،مشارکت مداري و اطلاع مداري باشد تا بتواند در راستاي کمک به اثربخشي سازمان موثر باشد و با نوانديشي و نوگرايي، ابتکار و خلاقيت مستمر عجين شود و خود را با تحولات وپاسخگويي مرتب به افکار عمومي منطبق و هماهنگ ساخته وازارکان مهم تصمیم گیری دررده مدیریت ارشد سازمان باشد.

وظايف روابط عمومي را اکنون به سه دسته اصلي طبقه بندي مي کنند.
اطلاع رساني
تبليغ و ترغيب
مشارکت جويي، همگرايي و بهينه سازي امور
علماي ارتباطات ،البته دو وظيفه فرعي نيز براي روابط عمومي بر شمرده اند که عبارتند از تشريفات و تبليغات که اين دو ابزار کار روابط عمومي هستند نه وظيفه و هدف و ماهيت آن .
تشريفات عبارتند از : تحويل ، تکريم ، استقبال ، همراهي ، اسکان و پذيرايي يک شخصيت يا مهمان دستگاه .
تبليغات عبارت است از : اطلاع رساني يک سويه درباره يک موضوع يا هدف خاص ، تاکيد اين نکته ضروري است که تبليغات ابزار روابط عمومي است نه ماهيت و هدف اصلي آن .

اصول مهم روابط عمومي را مي توان سعي در رسيدن به تفاهم با مخاطب ، تأکيد بر اطلاع يابي در کنار اطلاع رساني ، مخاطب گرايي ، عمل به اصول اخلاقي ، انتخاب الگوي ارتباطيدوسويه ، تأثيرپذيري از افکار عمومي در کنار تأثيرگذاري بر آن ، تأکيد بر رسيدن به تفاهم از طريق گفتگو ،  وجود موازنه بين منبع و مخاطب در فرايند ارتباط و مشارکت گرايي ذکر کرد ، یعنیباتاکید براصول زیر:
اصل مخاطب مداري
اصل مشارکت گرايي
اصل اطلاع رساني و اطلاع يابي
اخلاق
گفتگو
اصل تفاهم
اصل موازنه قدرت بين منبع و مخاطب

 

در نحوه فعاليت روابط عمومي آسيب هاي وجود دارد که موجب ناکارآمدي روابط عمومي
مي شود .مهمترين اين آسيب ها عبارتند از :
جابجا شدن وظایف
گسترش يافتن وظايف
ناهمگون بودن وظايف
پيش بيني شدن وظايف
موازي بودن وظايف
به همين دليل پيشنهاد مي شود براي رفع اين آسيب ها و کاستي ها ، ساختار سازماني مناسب براي روابط عمومي طرح ريزي شود .

 

با توجه به وضعيت موجود زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در ايران وکيفيت کارکرد روابط عمومي ها از نظر فعاليت هاي الکترونيک و اينترنتي، مي توان گفت در ميان همه اشکال روابطعمومي مدرن، ما فعلا در حد فاصل روابط عمومي الکترونيک و روابط عمومي ديجيتال قرار داريم.با توجه به اينک از پيدايش روابط عمومي در ايران بيش از نيم قرن مي گذرد هنوز روابط عموميبا مسايل مختلفي مواجه است . متاسفانه بررسي تاريخي اين دانش در ايران نشان مي دهد که به رغم وجود انديشه ها و ايده هاي اصلاح طلبانه براي توسعه آن ، هيچ گونه اقدام عمليبنيادي در اين زمينه صورت نگرفته است به همين دليل است که امروزه روابط عمومي ها بيشتر وقت خود را صرف برطرف ساختن مشکلات خود مي کنند . ورود به اين مشکلات ، توان وشرايط ايفاي وظايف و رسالت راستين را از روابط عمومي گرفته است .

 

توجه جدي به افکار همه کارکنان در ايجاد حرکت، اصلاح و جريان سازي سالم بدون در نظر گرفتن اميال و رويکردهاي سياسي مخرب.
دفاع از جايگاه روابط عمومي در مقابل دخالت هاي غيرمسئولانه واحدها و افراد.
حفاظت از حريم سازمان در مقابل جوسازي ها، خلاف گويي ها، دروغ پردازي هاو تهديدها.
خروج روابط عمومي از موضع انفعالي به موضع فعال
تلاش درجهت  تغيير فرهنگ سازماني غلط
ايجاد حسن رابطه بين کارکنان، مشاوران و مديران سازمان.
کمک در جذب استعدادهاي درخشان کارکنان يا به عبارتي ايجاد بستري مناسب در جهت بالندگي انديشه کارکنان.
تقويت ارزش ها و ويژگي هاي مطلوب انساني.
معرفي الگوهاي آموزشي مناسب درون سازماني و برون سازماني.
سازماندهي خبري سازمان (تلاش براي اطلاع يابي و اطلاع رساني به موقع با روش ها و ابزارهاي ارتباطي.)
همکاري فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.
) تأکيد هماهنگ بر بهبود روابط درون سازماني و برون سازماني.انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم مميزي نمودن آن به مسئولان و دريافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان.
تهيه مقاله هاي علمي در حوزه فعاليت هاي سازمان و نشر آن در رسانه هاي گروهي.
معرفي مطلوب مقالات و تحقيقات کارکنان در سطح سازمان.
انعکاس تجربه هاي موفق کارکنان سازمان.
چاپ بروشور پيام هاي آموزشي، پژوهشي و ديگر فراورده هاي سازماني.

آموزش های کوتاه مدت به طور مستمر براي کارکنان روابط عمومي ها صورت گيرد
نهادهاي حرفه اي و تخصصي اثر گذار بر حوزه روابط عمومي ايجاد شود (واحدهایی مانند آموزش، تبلیغات ومراسم ، انتشارات وپژوهش وافکارسنجی)
مديريت سازمان ها از روابط عمومي حمايت کند
نشريات تخصصي متعددي در حوزه روابط عمومي منتشر شود ) کارهاي زايد و موازي از وظايف روابط) وظايف روابط عمومي تخصصي شود.