031-37737085-09131064724

طناب نازک – طنابی که به پایه شما بسته شده است آیا به همان محکمی است که فکر می کنید؟ تعداد بازدید ‫:‬ 307 بازدید

مردی که در آفریقا تعطیلات خود را می گذراند روزی در زیر سایه درختی استراحت می کرد. او فیلی بزرگ و قوی هیکل دید و بسیار تعجب کرد که چگونه این فیل قوی هیکل را با یک طناب نازک بسته اند. واضح بود که آنفیل می توانست به راحتی این طناب را پاره کند.

payephil

به اطراف نگاه کرد و یک مربی فیل دید که مشغول کار کردن با آنهاست. به سمت او رفت و از او پرسید چگونه آنها را با طناب به این نازکی می بندند تعلیم دهنده پاسخ داد: وقتی که فیل ها بسیار کوچک هستند ما آنها را با همین طناب های نازک می بندیم این طناب برای نگه داشتن آنها کافی است. آنها کم کم بزرگ تر و قوی تر می شوند اما هیچگاه سعی نمی کنند آن طناب را پاره کنند چون آنها فکر می کنند این طناب را نمی توان پاره کرد.

مرد از این حرف تعلیم دهنده شگفت زده شده بود. این حیوان قدرتمند می توانست به راحتی آزادی خود را بدست آورد، اما این کار را نمی کرد. چون به غیر ممکن بودن آن باور داشت.

برخی مواقع مردم مانند فیل ها عمل می کنند، وقتی که بعد از اولین شکست مایوس و ناامید می شوند. و متوجه نیستند که این شکست قسمتی از فرایند آموزش است. اگر پیروزی را می خواهید نباید مایوس شوید همیشه راهی وجود دارد.