031-37737085-09131064724

نکات ویژه روز تعداد بازدید ‫:‬ 253 بازدید

صداقت بهترین سیاست است کیفیت بهترین تجارت

 

 • من می دانم اگر می خواهم با آدم های صادق تجارت کنم خودم باید صادق باشم
 • رسیدن به کیفیتی برتر تنها آغاز راه است
 • من می دانم بهترین آرامبخش یک وجدان پاک است
 • فهمیدم نام نیک بزرگترین ثروت است
 • فهمیدم که خوب بودن خرجی ندارد
 • فهمیدم که رفتارخوب همیشه مد روز است
 • من میدانم انسان باید به هر قیمتی سرقولش باشد
 • فهمیدم که مشکلات بزرگ حریف آدم هایی که قلب بزرگ دارند نمی شود
 • فهمیدم که خدا هیچ کاری را تصادفی انجام نمی دهد
 • فهمیدم که زندگی سخته ولی من سخت ترم
 • حالا فهمیدم که هنوزخیلی چیزها را باید یاد بگیرم