031-37737085-09131064724

چه كسي واقعا فروش موفقي دارد؟ تعداد بازدید ‫:‬ 168 بازدید

موفقيت در فروش نصيب كسي كه كمترين قيمت را دارد نمي شود.

موفقيت در فروش نصيب كسي كه بهترين مشتريان را دارد نمي شود.index

و موفقيت در فروش نصيب كسي كه باهوش ترين فرد است نمي شود.

چه كسي واقعا فروش موفقي خواهد داشت؟ افرادي كه در برخورد با هر

مشتري يا مشتري احتمالي رفتاري بي عيب و نقص را تمرين مي كنند.

هيچ گزينه يا جايگزين ديگري براي رفتار مناسب با مشتري وجود ندارد.

من يازده سال پيش  كار خود را به عنوان مدير فروش به دنبال موفقيت بيشتر رها كردم. سفري را به دور دنيا آغاز كردم با فروشنده هاي صنايع مختلفي كه شمارش آن از دستم خارج شده است كار كردم. در طول اين سالها بيش از هزار فروشنده را ملاقات كردم و هر كدام كاميابي ها و شكست هاي خود را داشتند. همينطور صدها مدير فروش، معاون دپارتمان فروش، مديران عامل و ديگران دست اندركاران مرتبط با فروش را ملاقات كردم اين تعاملات و فرصت ها رازي را براي من برملا ساخت رازي كه سبب مي شد در هر صنعتي بعضي ها هميشه در صدر قرار گيرند.

افرادي كه هميشه در صدر قرار دارند كساني هستند كه با صداقت كار مي كنند و هر كاري را درست و صادقانه انجام مي دهند. اين اصل در شرايط خوب و بد اقتصادي، تحولات جهاني و بحران هاي داخلي سازمان صادق است. اين عامل تداوم موفقيت يك امر خارجي نيست بلكه بيشتر يك تعهد دروني است تعهدي كه منجر به درجه اي بالا از صداقت و وجدان كاري مي شود. اين افراد لزوماً كساني كه همه معاملات را انجام مي دهند يا پول هاي زيادي جابجا مي كنند نيستند. اگر چه عملكرد آنها كارايي برابر 365 روز در سال دارد آنها با صداقت گام بر مي دارند.

صداقت را چگونه تعريف مي كنيد؟ من آن را اين گونه تعريف مي كنم معيارهاي اخلاقي بسيار قوي آنقدر كه تعهد خود را بدون چشم داشت انجام مي دهند. به عبارت ديگر صداقت و وجدان كاري كالايي نيست كه هر گاه به شما سود رساند از آن استفاده كنيد و هر گاه موجب ضرر شما شد آن را دور بيندازيد. ميزان ثابت قدم بودن شما و سازمان تان در صداقت و درستكاري در شرايط مختلف نشاندهنده عيار بي عيب و نقص بودن كسب و كار شماست.

كار كردن به عنوان مشاور براي بيش از يك دهه فرصتي را برايم فراهم آورد تا افراد متعددي را نه فقط براي هفته ها و ماهها بلكه براي سالها زير نظر بگيرم. اگر شما هم سابقه طولاني در امر فروش داريد حتما مي دانيد كه مردم به دنبال كسي مي گردند كه بتوانند به او اعتماد كنند. و حتي گاه  چنين افرادي كه مورد اعتماد همه هستند وقتي در يك سازمان قرار مي گيرند ظرفيت رهبري آنرا پيدا مي كنند اين رهبر لازم نيست حتماً در راس هرم آن سازمان باشد يا سمت بالايي داشته باشد. گذشته از سمت سازماني آنها استعداد زيادي براي جلب احترام و كسب اعتبار دارند و آنهم فقط به خاطر صداقت، درستكاري و وجدان كاري آنهاست.

درستكاري از آنجا شروع مي شود كه براي هر كاري كه انجام مي دهيد و هر فكري كه مي كنيد خود را مسئول بدانيد. در حقيقت صداقت بيشتر به اين بر مي گردد كه درجه مسئوليت پذيري خود را بالا ببريد. چون تعهد و مسئول بودن سبب مي شود هر روز با صداقت و وجدان كاري بيشتري كار كنيد. مسئوليت صد درصد هر چه را انجام مي دهيد قبول كنيد و با استاندارد هاي بالا عمل كنيد.

براي تقويت صداقت كاري در اينجا نكاتي را بيان مي كنم:

1365

نويسنده: مارك هانتر