031-37737085-09131064724

جدول زن

جدول زن هیدرولیک و تمام اتوماتیک

جدول زن هیدرولیک و تمام اتوماتیک

جدول زن سیلودار هیدرولیک و تمام اتوماتیکAS HF3001 ظرفیت تولید باتوجه به نوع قالب از 1000تا4500عدد در هر شیفت کاری ادامه مطلب

جدول زن هیدرولیک و نیمه اتوماتیک

جدول زن هیدرولیک و نیمه اتوماتیک

دستگاه جدول زن هیدرولیک نیم اتوماتیک ظرفیت تولید باتوجه به نوع قالب از 500تا1200عدد در هر شیفت کاری می باشد ادامه مطلب