031-37737085-09131064724

میز ویبره

میزهای ویبره

میزهای ویبره

یـکی از مـهمترین دستگاههای تولید مـوزائیک و سنگ فرش و  بلوک  میز ویبره می باشد.در کارخـانجاتی که تـولید مـحصولات آنـها ادامه مطلب